Arvonnan säännöt

v1.0 02.12.2022

Axolainan järjestämiin arvontoihin osallistumisen edellytyksenä on näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen.

Arvonnan järjestäjä

Axo Finance Oy
Workery West 6. krs
Firdonkatu 2 T 63
00520 Helsinki
Y-tunnus: 2984343-1


 1. Arvonta tapahtuu Axo Financen hallinnoimalla sivustolla tai tilillä. Arvontaan osallistuminen on maksutonta, eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.
 2. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä kerrotulla tavalla.
 3. Arvonta suoritetaan arvonnan yhteydessä kerrottuna ajankohtana.
 4. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Axo Finance pidättää oikeuden vaihtaa arvonnan palkinnot arvoltaan vastaaviin, jos kyseinen palkinto ei ole enää saatavilla Axo Financesta riippumattomista syistä.
 5. Arvonnan järjestäjä suorittaa arvonnan ja vastaa arvontaan liittyvistä kuluista.
 6. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Axo Financen toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 7 päivän kuluessa ilmoittamisesta, Axo Finance pidättää oikeuden arpoa uusi voittaja. Jos arvonnan voittaja on toimittanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, tai jos palkintoa ei muuten voida toimittaa Axo Financesta riippumattomista syistä, Axo Financella ei ole velvoitetta toimittaa palkintoa tai vastaavaa korvausta voittajalle.
 7. Axo Financella on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai tileillä, jos siitä on kerrottu arvontaan osallistuvalle arvonnan yhteydessä.
 8. Axo Finance pidättää oikeuden poistaa arvontaan osallistuvista henkilöistä ne, jotka ovat sääntöjen vastaisesti osallistuneet arvontaan ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa arvonnan järjestäjä.
 9. Axo Financen tai Axo Groupin työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
 10. Vastuu arvontaan osallistuvaa kohtaan rajoittuu arvonnan yhteydessä mainittujen palkintojen määrään, arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Axo Finance ei vastaa mahdollisista arvontaan osallistumisongelmista, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kuluista ja muista tapahtumista, mitkä ovat Axo Financen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
 11. Axo Financella on oikeus muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonta perustellusta syystä. Edellä mainituista muutoksista tiedotetaan arvonnan yhteydessä.