Axolaina-palvelun tietosuojaseloste

V1.0 30.09.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan rekisterinpitäjä Axo Finance Oy:n (”Axolaina.fi”) henkilötietojen käsittelystä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan liittää suoraan tai välillisesti sinuun, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, IP-osoite ja sähköpostiosoite.

Alla kerromme, muiden asioiden lisäksi, mitä henkilökohtaisia ​​tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mihin käytämme kerättyjä tietoja. Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

 1. Mitä tietoja tallennetaan ja käytetään
  Itse mm. hakemuslomakkeella antamiesi tietojen lisäksi käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  Käsittelemme hakemuslomakkeen täyttämiseen käytetyn laitteen IP-osoitteita ja hakijan yksilöivää evästettä. Lisäksi haemme kolmannelta osapuolelta hakijan nimen, osoitteen ja luottotiedot. Muita asiakkuuteen liittyviä käsittelemiämme henkilötietoja ovat mm. puhelutallenteet, asiakasviestintä, asiakkuuden tilannetiedot ja lainatarjoukset.
   
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeus tietojen käsittelyyn
  Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  Kun olet rekisteröinyt lainahakemuksen osoitteessa axolaina.fi, Axo Finance Oy lähettää hakemuksen luotonmyöntäjille. Nämä luotonmyöntäjät käsittelevät hakemuksen ja tarjoavat lainoja lainahakemuksen tietojen perusteella. Otamme sinuun yhteyttä hakemusprosessin aikana puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Jos hyväksyt erikseen, lisäämme sinut uutiskirjeen saajaksemme. Lisäksi käytämme henkilötietojasi palveluidemme kehittämiseen.

  Henkilötietojen käsittely lainahakemuksen yhteydessä perustuu sopimukseen. Henkilötietojen käsittely uutiskirjeen lähettämistä varten perustuu suostumukseen. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

  Käyttämäsi laitteen IP-osoitteen ja yksilöivien evästeiden käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Axo Finance Oy:llä on oikeutettu etu mitata ja analysoida palveluidensa käyttöä niiden parantamiseksi ja toiminnan varmistamiseksi. 
 3. Kenellä on pääsy tietoihini?
  Axo Finance Oy luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi muille yhtiöille vain siinä määrin kuin on tarpeen lainahakemuksesi käsittelemiseksi.

  Nämä yritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
  1. Luotonmyöntäjät
   Axo Finance Oy luovuttaa kaikki antamasi ja keräämämme tiedot luotonmyöntäjille. Nämä luotonmyöntäjät voivat käyttää tietoja vain arvioidakseen, tarjoavatko ne lainaa sinulle ja määritelläkseen mahdollisesti myönnettävän lainan ehdot. Luotonmyöntäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä lainahakemuksen arvioinnissa, ja luotonmyöntäjän henkilötietojen käsittely perustuu heidän omiin ehtoihinsa. Hyväksymällä yleiset ehdot hyväksyt, että Axolaina voi saada luotonmyöntäjiltä lainahakemuksesi tilan tiedot ja välittää ne sinulle. Löydät aina päivitetyn listauksen luotonmyöntäjäkumppaneistamme verkkosivuiltamme: https://www.axolaina.fi/meista/yhteistyokumppanit 
  2. Tekniset järjestelmätoimittajat
   Käytämme joissakin toiminnoissamme alihankkijoita henkilötietojen käsittelijöinä. Alihankkijat jakautuvat alla lueteltuihin ryhmiin:
   • Verkkosivuston ja tietojärjestelmiemme ylläpitokumppanit
   • Sähköposti-, tekstiviesti- ja chat-palveluntarjoajat
  3. Luottotietojen käsittelijät
   Käytämme yhteistyökumppaneita, kuten Suomen Asiakastietoa sekä Dun & Bradstreetiä, lainahakijan luottotietojen arviointiin. Luottotietoja hakiessamme välitämme yhteistyökumppanillemme henkilötunnuksesi.

   Henkilötietojen luovuttamista voi tapahtua myös silloin, kun laki tai asetus sitä edellyttää tai jos se on määrätty oikeuden päätöksen perusteella. Laki ja asetukset tietojenkäsittelystä sitovat tietojenkäsittelijöitä ja tietojasi ei voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa esitetty. 

   Luotonantajat voivat kerätä ja käsitellä Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämästä positiivisesta luottorekisteristä lainanhakijan luotto- ja tulotietoja. Luotonantaja voi käyttää näitä tietoja lainahakemuksen käsittelyyn, luottokelpoisuuden arviointiin sekä tietojen ajan tasalla olemisen tarkistamiseen. Luotonantaja voi myös ilmoittaa lainanhakijan luottotiedot positiiviseen luottorekisteriin.
 4. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Lainahakemukset käsitellään automaattisesti. Axo Finance Oy valikoi antamiesi tietojen ja luottotietojesi perusteella ne luotonmyöntäjät, joille hakemuksesi lähetetään. Myös luotonmyöntäjät käyttävät automaattista päätöksentekoa lainahakemuksia käsiteltäessä. Automaattinen päätöksenteko vaikuttaa saamiisi lainatarjouksiin. Automaattinen päätöksenteko on välttämätöntä sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi.
 5. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
  Axo Finance Oy:llä on menettelyt henkilötietojen säilyttämiseksi ja poistamiseksi.

  Henkilötiedot tallennetaan vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä 2. kohdassa esitettyjen tarkoitusten saavuttamiseksi. Axo Finance Oy ei kuitenkaan säilytä lainahakemukseen liittyviä henkilötietoja yli kuuden kuukauden ajan ja poistaa tiedot halutessasi aikaisemminkin pyynnöstäsi, peruessasi suostumuksesi tai mikäli jokin laki tai asetus vaatii aikaisempaa poistamista.

  Luotonmyöntäjille luovutettujen henkilötietojen osalta niiden säilytysaika määräytyy kunkin luotonmyöntäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Erityisesti hyväksyessäsi lainatarjouksen saattaa luotonmyöntäjällä olla lakisääteinen velvoite säilyttää joitakin lainahakemustietoja pitkäänkin.

  Axo Finance Oy pidättää oikeuden muokata henkilötietoja tilastollisia tarkoituksia varten ja tallentaa ne muodossa, mistä yksittäisen henkilön tietoja ei voida tunnistaa. 
 6. Miten tiedot tallennetaan ja suojataan?
  Axo Finance Oy:n asiakkaiden yksityisyys on erittäin tärkeässä asemassa ja varmistamme, että asiakkaiden yksityisyys turvataan nykyisessä lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

  Axo Finance Oy vakuuttaa, että tiedot tallennetaan turvallisesti kaikkien voimassa olevien yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti, ja että tiedot eivät tule muiden henkilöiden tietoon, kuin niiden, joilla on oikeus tietoja käsitellä. Axo Finance Oy vakuuttaa, että tiedot tallennetaan vain sellaisiin järjestelmiin, jotka täyttävät lain edellyttämät tietoturvavaatimukset.

  Axo Finance Oy varmistaa, että tietoja käsittelevät henkilöt ja yhteistyötahot tuntevat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat lait, asetukset ja sisäiset ohjeet.

  Axo Finance Oy kouluttaa henkilökunnan ja käyttää teknisiä prosesseja, joilla varmistetaan, että henkilökohtaiset tietosi eivät joudu vääriin käsiin, eivät muutu tahattomasti ja että ne ovat käytettävissä tarvittaessa. 
 7. Sinun oikeutesi rekisteröitynä
  Laki takaa sinulle joitakin yleisiä oikeuksia. Sinulla on oikeus:
  • päästä sinua koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää henkilötietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa käsittelyä
  • siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa; ja
  • tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

  Halutessasi käyttää joitakin näistä oikeuksistasi voit olla yhteydessä meihin tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja käyttäen. Uutiskirjettä varten antamasi suostumuksen voit perua myös käyttäen jokaisessa uutiskirjeessä olevaa linkkiä.

  Lisätietoja näistä yleisistä oikeuksista voit kysyä meiltä tai esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilta osoitteesta https://www.tietosuoja.fi/
 8. Yhteystiedot
  Axo Finance Oy (2984343-1) vastaa tämän tietosuojaselosteen mukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

  Voit milloin tahansa tiedustella meiltä henkilötietojen käsittelytavasta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

  Puhelin: +358 94 245 2326
  Sähköposti: asiakaspalvelu@axolaina.fi

  Osoite: Axo Finance Oy, Kalevankatu 6 4. krs, 00100 Helsinki

Suostumus Asiakastiedon kyselyjärjestelmään

Suostumus

Annan toimeksiannon ja suostumukseni Axo Finance Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville luotonantajille kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonantajat kysyvät tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. Tämä toimeksianto auttaa luottopäätöksen teossa.

Luottojen kyselyjärjestelmä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelevät ainoastaan Axo Finance Oy:n kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä.

Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista.

Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten ja luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Rekisteriseloste, kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä: