Axolaina-palvelun yleiset ehdot

v1.0 30.09.2019

1. Osapuolet

Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan Axo Finance Oy:n ("Axo") ja palvelun käyttäjän ("Lainanhakija") välillä Axolaina-palvelua käytettäessä. Lainanhakija on vastuussa siitä, että yhteisvastuullisesti lainaa haettaessa Lainanhakijalla on kaikkien hakijoiden suostumus lainahakemuksen tekemiseen ja heidän henkilötietojensa käsittelemiseen.

2. Palvelukuvaus

Axo välittää Lainanhakijan lainahakemuksen tiedot valitsemilleen luotonmyöntäjille lainatarjouksia varten ja pitää saatuja tarjouksia Lainanhakijan saatavilla enintään 30 päivää. Lainanhakija voi hakea lainaa saamiensa tarjousten perusteella valitsemaltaan luotonmyöntäjältä. Axo ei ole Lainanhakijan ja luotonmyöntäjän välisen luottosopimuksen osapuoli. Palvelu on Lainanhakijalle maksuton.

3. Tietosuoja ja tietoturva

Axo käsittelee Lainanhakijan ja yhteisvastuullisten hakijoiden henkilötietoja ja luovuttaa henkilötiedot luotonmyöntäjille. Henkilötietojen käsitellään ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi. Tarkemmin henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tietosuojaselosteessa.

Axo vastaa siitä, että palvelun tietoturva on pankkien vaatimalla tasolla. Lainanhakija vastaa omien laitteidensa ja tietoliikenneyhteyksien tietoturvasta.

4. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Ensisijaisesti erimielisyyksistä pyritään sopimaan. Lainanhakija voi halutessaan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai jättää asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Erimielisyys voidaan myös viedä Suomessa Lainanhakijan tai Axon kotipaikkakunnan mukaan määräytyvän käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

5. Muut ehdot

Lainanhakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen Suomessa vakituisesti asuva henkilö eikä hänellä saa olla luottohäiriömerkintää. Lainanhakija sitoutuu antamaan lainahakemuksessa huolellisesti oikeat tiedot. Axo tarkistaa Lainanhakijan luottotiedot.

6. Vastuunrajaus

Axo ei vastaa luotonmyöntäjien lainatarjousten sisällöstä, niiden suorittamasta henkilötietojen käsittelystä eikä mistään välillisistä vahingoista. Palvelu ei välttämättä ole aina saatavilla.

7. Yhteystiedot

Axo Finance Oy:

Kuluttajaneuvonta:

Kuluttajariitalautakunta:

kuluttajariita.fi
029 566 5200
Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI